بازرگانی_اسماعیلی_وکیل آباد

بازرگانی اسماعیلی – وکیل آباد

پروژه اجرای طراحی نما و فضای داخلی بازرگانی اسماعیلی در مهرماه سال ۱۳۹۶ آغاز گردید، این پروژه دارای ویژگی های زیر می باشد:

  • طراحی مدرن مبتنی بر متدهای روز
  • طراحی نما با توجه به قوانین و مقررات شهری و اصول زیبایی شناختی فضای تجاری
  • استفاده از کادر مجرب اجرایی برای حصول نتیجه با بهترین کیفیت و در حداقل زمان ممکن

پس از اجرا

برداشت اطلاعات وضعیت موجود

طراحی سه بعدی