دفتر-مرکزی-کارخانه-پردیس-سرام-پاژ

دفتر مرکزی شرکت پردیس سرام پاژ

  • تبدیل نمای فروشگاه به یک المان خاص شهری
  • استتار پنجره ها به وسیله لوورهای چوبی به منظور ایجاد یک نمای تجاری
  • گیت ورودی فروشگاه برگرفته از کادر کلی نما
  • استفاده از اکسسوری های متنوع و چشم نواز
  • توجه به جزئیات نورپردازی فروشگاه و طراحی آن

روند اجرایی

طراحی سه بعدی

پس از اجرا